Výsledky vyhľadávania pre jednotka intenzity

AMPÉR praktická jednotka intenzity elektrického prúdu, značka A
DECIBEL desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB
FOT staršia jednotka intenzity osvetlenia
GAMA anglická jednotka intenzity magnetického poľa, grécky názov písmena „g“, jednotka hmotnosti
NOK jednotka intenzity svetla za šera
OE jednotka intenzity magnetického poľa
OERSTED jednotka intenzity magnetického poľa
PHOT staršia jednotka intenzity osvetlenia