Výsledky vyhľadávania pre jednotka kv

BOTTA stará talianská jednotka objemu pre kvapaliny približne 500 litrov až 1.100 litrov
BOTTA stará talianská jednotka objemu pre kvapaliny, približne 500 litrov až 1100 litrov
BUTYLKA stará ruská jednotka objemu pre kvapaliny, približne 0,6 litra až 0,8 litra
GALENKA stará ruská jednotka objemu pre kvapaliny, približne 4,5 litra
GALENOK stará ruská jednotka objemu pre kvapaliny, približne 4,5 litra
HEKTOLITER jednotka objemu sypkých a kvapalných látok, 100 litrov, značka hl
HERTZ fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz
HERTZ jednotka frekvencie
HERTZ nemecký fyzik a mechanik, podľa ktorého je pomenovaná jednotka frekvencie hertz (Heinrich Rudolf, 1857-1894)
JARRA mexická jednotka na meranie kvapalín