Výsledky vyhľadávania pre jednotka pre napÄtie

ABVOLT jednotka napätia, jednotka pre napätie, značka aV
KILOVOLT násobná jednotka pre elektrické napätie, značka kV, 1000 voltov, tisíc voltov