Výsledky vyhľadávania pre jednotka tlak

ATA ozn. pre tlak v ab-solut. jednotkách
ATA tlak v absolútnych jednotkách
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
BAR staršia fyzikálna jednotka tlaku
DECIBEL desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB
HEKTOPASCAL jednotka tlaku značka hPa
MILIBAR podielová jednotka tlaku
PASCAL základná jednotka tlaku
PIEZA staršia jednotka tlaku
TORR staršia jednotka tlaku