Výsledky vyhľadávania pre jednotka zn

ABCOULOMB jednotka pre elektrický náboj, značka aC
ABSIEMENS jednotka pre vodivosť, značka aS
ABVOLT jednotka napätia, jednotka pre napätie, značka aV
ALPID tektonická jednotka, ktorá vzniklá alpínskym vrásnením na konci druhohôr a treťohôr
AMPÉR základná jednotka elektrického prúdu, značka A
AMPÉRHODINA fyzikálna jednotka pre elektrický náboj, značka Ah
AMPÉRSEKUNDA jednotka elektrického náboja, značka As
ATA ozn. pre tlak v absolut. jednotkách
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
BÁB stará arabská jednotka dĺžky, približne 4 metre