Výsledky vyhľadávania pre jednotka značka V

ABSIEMENS jednotka pre vodivosť, značka aS
ABVOLT jednotka napätia, jednotka pre napätie, značka aV
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
DECIBEL desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB
DENIER hmotnostná jednotka klbka hodvábu (značka den)
GAILEI jednotka zrýchlenia posuvného pohybu, značka Gal
GALÓN americká objemová jednotka, 4,785 l pre tekutiny, 4,405 l pre sypké látky, britská objemová jednotka, 4,546 l, značka gal
GRAY jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy
HEKTÁR jednotka plošného obsahu rovná 10 000 metrom štvorcovým, 100 árov, značka ha
HEKTOLITER jednotka objemu sypkých a kvapalných látok, 100 litrov, značka hl
HERTZ fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz
KANDELA jednotka svietivosti (značka cd)
KILOHERTZ jednotka pre kmitočet, značka kHz, 1000 hertzov
KILOMETER jednotka pre dĺžku, značka km, 1000 metrov
KILOVOLT násobná jednotka pre elektrické napätie, značka kV, 1000 voltov, tisíc voltov
METER základná dĺžková jednotka, značka m, meradlo
PIKOFARAD čiastková jednotka elektrickej kapacity, značka pF
PIKOHERTZ čiastková jednotka kmitočtu, značka pHz
RAD jednotka absorbovanej dávky rádioaktívneho žiarenia a jej značka (fyz.)
RADIÁN jednotka pre rovinný uhol ktorý na obvode kruhu vytína oblúk s dĺžkou polomeru kruhu značka rad
RADIÁN jednotka pre rovinný uhol, jednotka oblúkovej miery, značka rad
STATCOULOMB jednotka elektrického množstva, značka sC
STATSIEMENS jednotka elektrickej vodivosti, značka sS
STATVOLT jednotka elektrického napätia, značka sV
STOK staršia jednotka viskozity, staršia značka kinematickej viskozity