Výsledky vyhľadávania pre jednotka značka V

ABSIEMENS jednotka pre vodivosť, značka aS
ABVOLT jednotka napätia, jednotka pre napätie, značka aV
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
DECIBEL desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB
DENIER hmotnostná jednotka klbka hodvábu (značka den)
GAILEI jednotka zrýchlenia posuvného pohybu, značka Gal
GALÓN americká objemová jednotka, 4,785 l pre tekutiny, 4,405 l pre sypké látky, britská objemová jednotka, 4,546 l, značka gal
GRAY jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy
HEKTÁR jednotka plošného obsahu rovná 10 000 metrom štvorcovým, 100 árov, značka ha
HEKTOLITER jednotka objemu sypkých a kvapalných látok, 100 litrov, značka hl