Výsledky vyhľadávania pre jednotny

HETEROGÉNNY rôznorodý, nejednotný, protikladný
KOLEKTIVIZÁCIA v období socializmu násilné zospoločenšťovanie, združovanie individuálnych roľníkov a ich majetkov do jednotných roľníckych družstiev
KOLÓNIA málo vyspelá krajina politicky a hospodársky ovládaná inou krajinou inonárodná skupina v cudzom etnickom prostredí skupina ľudí odlišná od prostredia v ktorom žije (umelecká kolónia) celok spravidla jednotných menších obytných domov súbor mnohých spo
KONDUKT sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný, v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov, u organu vzduchové prúdenie do píšťal
ORGANIZMUS ústrojenstvo, jednotný živý celok, jedinec, súbor orgánov, samostatná živá bytosť, súbor zložiek určených k inej činnosti, vnútorné zloženie, usporiadaný a účelne zložený celok
POPULÁCIA obyvateľstvo, ľudnatosť, geneticky a ekologicky vymedzený súbor jedincov rovnakého biologického druhu žijúci v spoločnom prostredí, skupina hviezd tvoriacich jednotný celok
SVORNÝ jednotný
ŠTANDARDNÝ jednotný, pevný, ustálený, vyrobený podľa jednotného vzoru, normy
TRUST združenie podnikov s jednotným vedením
UNIFORMA jednotný odev, najmä ozbrojených zložiek, napr. polície a armády