Výsledky vyhľadávania pre jednovä

ACYL jednoväzbová skupina (chem.)
ALEL jednoväzbový radikál
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ALYL jednoväzbová chemická skupina
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín
ALYLY jednoväzbové radikály
ARYL jednoväzbová skupina odvodená od aromatických uhľovodíkov
ARYL jednoväzbový radikál
CETYL jednoväzbová skupina odvodená od cetánu
DUPLEX BLOCK model motocykla JAWA 250 (1939), dvojtakt - jednovalec, prevodovka v jednom bloke s motorom