Výsledky vyhľadávania pre jeli

ABAFFY slovenský spisovateľ (prozaik, básnik, dramatik) a evanjelický farár (Leopold, 1827-1883)
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
ALGÖVER slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský publicista (Štefan, 1863-1934)
ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
BÁGEĽ slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, verejný činiteľ (Milutín, 1902-1989)
BALABÁN český evanjelický teológ a religionista (Milan, *1929)
BALAŠOVIČ slovenský evanjelický kňaz a pedagóg (Gabriel, ???-1754)
BÁNDY slovenský evanjelický teológ (Juraj, *1950)
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia