Výsledky vyhľadávania pre jemne hud

DELICATO v hudbe: voľne, jemne (hud.)
GRACIÓZO v hudbe: milo, jemne, pôvabne
GRAZIOSO v hudbe: milo, jemne, pôvabne
LENO jemne, v hudbe
PASTOSO jemne (hud.)
SOAVE jemne (hud.)
TENERO nežne, jemne (hud.)