Výsledky vyhľadávania pre jezis

ADVENT príchod Ježiša Krista
ADVENTIZMUS kresťanské hnutie hlásajúce nový príchod Ježiša Krista na svet
ADVENTIZMUS protestantské hnutie hlásajúce návrat Ježiša Krista na zem
APOŠTOL jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského, vierozvestca, hlásateľ kresťanskej viery, šíreteľ učenia alebo myšlienky
BETLEHEM miesto narodenia Ježiša Krista
DOKETIZMUS názor že telo a utrpenie ježiša krista bolo len zdanlivé
ESLI Ježišov prarodič (bibl.)
GRAL Ježišov kalich
CHRISTOLÓGIA náuka o živote a učení Ježiša Krista
IGNÁC Z LOYOLY zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, španielsky filozof, mystik a psychológ (1491-1556)