Výsledky vyhľadávania pre ju nemecky

BAB nemecký spisovateľ, dramatik a divadelný kritik (Julius, 1880-1955)
BAUCH nemecký filozof, vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty (Bruno, 1877-1942)
BAUMGARTEN nemecký filozof, nadväzujúci na Ch. Wolffa a Leibniza (Alexander Gottlieb, 1714-1762)
BREDE nemecký šachista (Ferdinand Julius, 1800-1849)
COHN nemecký biológ známy hlavne výskumom v oblasti baktérií (Ferdinand Julius, 1828-1898)
DERWALL bývalý nemecký futbalista a futbalový tréner (Jupp, 1927-2007)
DIETZGEN nemecký filozof, nadväzujúci na Feuerbachov materilizmus (Josef, 1828-1888)
DIRICHLET nemecký matematik, ktorému sa pripisujú moderné formálne definície funkcie (Peter Gustav, 1805-1859)
ESCHERT nemecký kanoista (Jürgen, 1941)
HABERMAS nemecký filozof, predstaviteľ frankfurtskej školy (Jürgen, *1929)