Výsledky vyhľadávania pre juh afr republi

ABERDEEN sídlo v Juhoafrickej republike
ALEXANDRIA sídlo v Juhoafrickej republike
APARTHEID systém rasovej diskriminácie proti farebnému obyvateľstvu, napr. v Juhoafrickej republike, oddeľovanie, segregácia
BANTUSTAN bývalé správne územie v Juhoafrickej republike vyhradené pre černochov
BANTUSTAN bývalé správne územie v Juhoafrickej republike, vyhradené pre černošské obyvateľstvo
BOGO sídlo v Juhoafrickej republike
JAR Juhoafrická republika (skr.)
KAAP plošina v Juhoafrickej republike
KOA rieka v Južnej Afrike, juhoafrická rieka, rieka v Juhoafrickej republike
KURUMAN mesto v Juhoafrickej republike