Výsledky vyhľadávania pre kázať

ACHIEVE dokázať, po anglicky
ALIBICIONIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti
ALIBIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti z dôvodov neznalosti, neinformovanosti a pod.
AMBO kazateľňa starokresťanského chrámu, v staršej lotérii výhra na dve čísla, dvojitá kontra v kartovej hre
AMBONA kazateľnica v chráme (arch.)
AMBONA kazateľnica, archit., vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v kostoloch, chrámoch
AMBONA miesto na čítanie biblických textov, kazateľnica (archit.)
ARROW ukazateľ, po anglicky
AXIÓM zásada, tvrdenie, poučka, základná nedokázateľná veta
AXIÓMA zásada, tvrdenie, poučka, základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov, v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia