Výsledky vyhľadávania pre kód ma

ALA kód letiska Alma Ata
ALA kód štátu Alabama
ÁRT škodiť, ubližovať po maďarsky
ATN kód Zeme kráľovnej Maud
BENÍGNY nezhubný, neškodný, napr. nádor, opak malígneho
BENÍGNY nezhubný, neškodný, opak malígneho
DAM kód letiska Damask
DEFEKT porucha, poškodenie, chyba, nedostatok, prepichnutie alebo prerazenie pneumatiky
DEM kód nemeckej marky
DOLÁMAŤ lámaním poškodiť