Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre k niekomu sa

BOJKOT odmietanie niečoho, prerušenie styku, vyhýbanie sa niekomu, odmietanie obchodných a iných stykov
CAJOLER osoba, ktorá sa niekomu líška, lichotník, po francúzsky
INKLINOVAŤ tiahnuť k niečomu alebo niekomu, zaujímať sa o niečo alebo niekoho, prejavovať náklonnosť, byť naklonený niečomu alebo niekomu
OSLOVÍME prihovoríme sa niekomu
OSLOVUJE prihovára sa niekomu
PARÍROVAŤ odraziť ranu, odkryť, odblaniť mäso, odstrániť z neho tuk, čeliť, odpovedať, poslúchnuť, podrobovať sa, vyhovieť niekomu