Výsledky vyhľadávania pre k politike

AGRARIZÁCIA aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike
AGRARIZÁCIA uplatňovanie agrárnych zásad v hospodárskej politike štátu
APOLITICKÝ ľahostajný k politike, nezaujímajúci sa o politiku
ĽAVIČIARSTVO radikalizmus v politike alebo kultúre, odchyľovanie sa od línie strany smerom doľava