Výsledky vyhľadávania pre kabat hrubeho sukna

GUBA kabát z hrubého súkna
HUŇA hrubá prikrývka, hrubý kabát z hrubého súkna alebo ovčej kožušiny