Výsledky vyhľadávania pre kal rím

ANDERSON americký experimentálny fyzik, preslávil sa objavom pozitrónu pri štúdiu kozmického žiarenia, za tento objav získal v roku 1936 Nobelovu cenu (Carl David, 1905-1991)
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
IDUS 15. deň rímskeho kalendára
IDUS dni v rímskom kalendári
KALENDY v starorímskom kalendári prvý deň mesiaca
KALORIMETRIA náuka o meraní zmien tepelnej energie kalorimetrom
LIBERTIN v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec, človek voľných názorov a mravov, člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti
NONAE dni v rímskom kalendári
NÓNY v rímskom kalendári 5. alebo 7. deň v mesiaci
OSTIA významná archeologická lokalita pri Ríme