Výsledky vyhľadávania pre kalkul

KALKULÁCIA kalkulovanie, účtovanie, výpočet, rozpočet, účtovná súvaha, úsudok
PREPOČET kalkulácia
RÁTANIE kalkulácia výpočet
SPREADSHEET tabuľkový kalkulátor, napr. Excel, kalkulačný program
SÚČET kalkul počítanie sčítanie
VÝPOČET kalkulácia