Výsledky vyhľadávania pre kama

AHOJ kamarátsky pozdrav
ATACAMA púšť v Chile (Čile) (Atakama)
BRATAŤ SA kamarátiť sa
BRATKU kamarát v oslovení
BROTHER kamarát, po anglicky
BUDDY kamarát, po anglicky
COMPEER kamarát, po anglicky
COMRADE kamarát, po anglicky
DRUH spoločník, priateľ, kamarát (kniž.)
DRUŽNÝ kamarátsky, priateľský