Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kandidát

AKOLYTA kandidát na kňazstvo
AŠPIRANTÚRA postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied
CANDIDATUS SCIENTIARUM kandidát vied skr. CSc.
CANDIDATUS SCIENTIARUM kandidát vied, skr. CSc.
ČAKATEĽ ašpirant, kandidát, uchádzač
JUC kandidát na titul obidvoch práv
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.
KANDIDATÚRA uchádzanie sa o funkciu alebo o hodnosť kandidáta vied
KANDIDOVAŤ navrhovať za kandidáta
KASANICKÝ slovenský výtvarník, podnikateľ a niekoľkonásobný kandidát na prezidenta SR (Jozef Vojtech, 1923-2002)