Výsledky vyhľadávania pre kaprovitá ryba

AMUR Číny pochádzajúca kaprovitá ryba, chovaná aj v našich jazerách a rybníkoch
AMUR sibírska sladkovodná kaprovitá ryba
BOLEŇ dravá kaprovitá sladkovodná ryba
ČEREBĽA kaprovitá ryba
JALEC druh ryby, sladkovodná kaprovitá ryba
KAPOR kaprovitá sladkovodná ryba
KARAS sladkovodná kaprovitá ryba
KARDINÁLKA kaprovitá akváriová ryba
LIEŇ sladkovodná ryba príbuzná kaprovi, ušľachtilá kaprovitá ryba
MRENA sladkovodná ryba, kaprovitá ryba