Výsledky vyhľadávania pre katolícky

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, katolícky duchovný bez kňazského úradu
AKOLYT katolícky klerik s nižším svätením (cirk.)
ALUMNÁT kňazský seminár, internát pre výchovu katolíckych kňazov
ANDRAŠČÍK slovenský spisovateľ a katolícky kňaz (Ján, 1799-1853)
ANTIMODERNIZMUS reakcia rímskokatolíckej cirkvi na katolícky modernizmus
ARASON islandský básnik a katolícky biskup (Jón, 1484-1550)
ARCIBISKUP rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BALÁŽ slovenský rímskokatolícky banskobystrický diecézny biskup (Rudolf, *1940)
BALDACHÝN strieškovitý záves nad trónom alebo nad posteľou, kamenná strieška nad vchodom domu, tzv nebesá pri katolíckych procesiách, stred krídla lietadla so vzperami