Výsledky vyhľadávania pre katolicky knaz

ALUMNÁT kňazský seminár, internát pre výchovu katolíckych kňazov
ANDRAŠČÍK slovenský spisovateľ a katolícky kňaz (Ján, 1799-1853)
ARCIBISKUP rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BENEŠ český spisovateľ a katolícky kňaz (Václav Třebízský, 1849-1884)
BERNOLÁK slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku, rímskokatolícky kňaz (Anton, 1762-1813)
BIZAI slovenský rímskokatolícky kňaz, kultúrny pracovník, publicista a novinár (Alexander, 1826-1871)
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BOSSANYI slovenský rímskokatolícky kňaz, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec, organizátor turistiky a amatérsky entomológ: lepidopterológ a koleopterológ (Jozef, 1855-1946)
BOŽAN český rímskokatolícky kňaz (farár) (Jan Josef, 1644-1716)