Výsledky vyhľadávania pre kaucukovnik

HEVEA kaučukovník (bot.)
KAUČUK látka získavaná z kaučukovníka, makromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníka alebo polymeráciou vhodných monomérov