Výsledky vyhľadávania pre kazil expresivne

PORYLO skazilo (expr.)
PSULA SA kazila sa (expr.)
PSULI kazili (expr.)
PSULO kazilo (expr.)