Výsledky vyhľadávania pre kladivo

BUCHAR strojové parné alebo hydraulické kladivo
HAMMER kladivo, po anglicky
HLOB zatĺkaj kladivom
HLOBIŤ vbíjať, zatĺkať (kladivom)
HOLOHUMNICA mlat, veľké kladivo
KLADIVKO malé kladivo
MACCABI žid. kladivo
MLAT ťažké kladivo - kováčske, holohumnica
MLAT ťažké kladivo, holohumnica
MLAT veľké ťažké kladivo, stará zbraň