Výsledky vyhľadávania pre kladné vlastnosti

CNOSTI kladné mravné vlastnosti
IDENTIFIKOVAŤ zisťovať totožnosť, určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny
KLADY kladné vlastnosti
LEGOVANIE pridávanie iného kovu do základného kovu na zlepšenie jeho vlastností