Výsledky vyhľadávania pre klam po anglicky

CLAIM reklamácia, po anglicky
FAIL sklamať, po anglicky
LETDOWN sklamanie, po anglicky
LIAR klamár, po anglicky