Výsledky vyhľadávania pre klamal hovor

GABAL klamal (hovor.)
NEOBALAMUTIL neoklamal (hovor.)
NEOBALAMUTILA neoklamala (hovor.)
OGABAL oklamal (hovor.)
OKABÁTILI oklamali, podviedli (hovor.)
ŠALILO klamalo (hovor.)
ŠIALIL klamal (hovor.)
ŠIALIL klamal, zavádzal (hovor., expr.)
ŠIALILI klamali (hovor.)
ŠIALILO klamalo (hovor.)