Výsledky vyhľadávania pre klanal sa nab

ADOROVAL zbožňoval, zbožne uctieval, klaňal sa (náb.)
ADOROVALA zbožne uctievala, klaňala sa (náb.)
ADOROVALI zbožne uctievali, klaňali sa (náb.)
ADOROVALO zbožne uctievalo, klaňalo sa (náb.)