Výsledky vyhľadávania pre klerikálno-nacionalistický politik

HLINKA slovenský kňaz, klerikálno-nacionalistický politik, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia (Andrej, 1864-1938)