Výsledky vyhľadávania pre klesaj

CALANDO v hudbe: s klesajúcou silou a rýchlosťou, slabšie a pomalšie (hud.)
KLESAVO klesajúco
PADAJ klesaj
TOPSA klesaj pod hladinu