Výsledky vyhľadávania pre kmeň anglicky

ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
BOLE kmeň, po anglicky
FAMILY rodokmeň, po anglicky
LINEAGE rodokmeň, po anglicky
MEDICINMAN anglický názov lekára a kúzelníka u primitívnych a indiánskych kmeňov
PHYLA kmeň, po anglicky
PHYLUM kmeň, po anglicky
STEM kmeň, po anglicky
STOCK kmeň po anglicky
STRAIN kmeň po anglicky