Výsledky vyhľadávania pre knaz s polit

ARCIBISKUP rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy
BENEŠ český kňaz, politik a publicista (Josef, 1905-1979)
BRADNA český katolícky kňaz a politický väzeň (Anotnín, 1922-2006)
BUDAY slovenský kňaz, verejný činiteľ a politik (Jozef, 1877-1939)
HÁLA český kňaz a politik (František, 1893-1952)
HLINKA slovenský kňaz, klerikálno-nacionalistický politik, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia (Andrej, 1864-1938)
HURBAN prvý predseda Slovenskej nár. rady slovenský dejateľ spisovateľ novinár politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 (Jozef Miloslav 1817-1888)
JURIGA slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia (Ferdiš, 1874-1950)
KOLLÁR slovenský politik, básnik a spisovateľ, ideológ Slovenského národného obrodenia a predstaviteľ českého národného obrodenia, jazykovedec, archeológ, evanjelický kňaz (Ján, 1793-1852)
KOLLÁR slovenský rímskokatolícky kňaz, národnokultúrny pracovník, redaktor, prekladateľ a politik (Martin, 1853-1919)