Výsledky vyhľadávania pre knaz seminar

ALUMNÁT kňazský seminár, internát pre výchovu katolíckych kňazov
KLERIK študent katolíckej bohosloveckej fakulty, klerik, chovanec kňazského seminára, rímskokatolícky duchovný