Výsledky vyhľadávania pre kniha moslimov posvatna

KORÁN posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu, náboženská kniha moslimov