Výsledky vyhľadávania pre knihovník

BANÍK slovenský kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník, archivár (Anton Augustín, 1900-1979)
BUCHLOVAN český spisovateľ, prekladateľ z nemčiny a poľštiny, učiteľ a knihovník (Bedřich Beneš, 1885-1953)
FRANKLIN americký nakladateľ, novinár, autor, filantrop, abolicionista, úradník, vedec, knihovník, diplomat, a objaviteľ (Benjamin, 1706-1790)
JIRKO český redaktor, spisovateľ (básnik), knihovník a prekladateľ (Miloš, 1900-1961)
KARDOSS slovenský knihovník (Alexander, 1861-1931)
KOLLÁR slovenský právny historik, knihovník (Adam František, 1718-1783)
PRAY uhorský historik, knihovník a profesor pomocných historických vied (Juraj, 1723-1801)
RIOJA španielsky básnik, teológ a právnik, knihovník kráľa Filipa IV (Francisco 1583-1659)
STANKOVIČ český spisovateľ (básnik), knihovník, editor a filmový kritik (Andrej, 1940-2001)