Výsledky vyhľadávania pre knizne ja

APERTE zjavne (kniž.)
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
DOSADOL ujal sa moci (kniž.)
EGO ja (kniž.)
GRO jadro (kniž.)
IN NUCE v jadre (kniž.)
JAL pojal (kniž.)
JALA dojala (kniž.)
JALA zajala (kniž.)
JALI dojali (kniž.)