Výsledky vyhľadávania pre koš česky

ADAM bývalý československý (český) politik (Čestmír, 1924-1999)
ADÁMEK český dôstojník, podplukovník československého letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ (Adolf, 1903-1949)
BAREŠ český a československý komunistický politik, novinár a publicista (Gustav, 1910-1979)
BARTOŠEK český právnik a československý politik (Theodor, 1877-1954)
BECHYNĚ český novinár a publicista, československý sociálnodemokratický politik (Rudolf, 1881-1948)
BIČ český duchovný, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ (Miloš, 1910-2004)
BLAŽEK český sociálny ekológ, novinár, prekladateľ, režisér a vysokoškoslký pedagóg (Bohuslav, 1942-2004)
BRÁF český právnik, vysokoškolský profesor, národohospodár, politik a novinár (Albín, 1851-1912)
BROUSEK český spisovateľ (básnik), novinár, prekladateľ, literárny kritik a vysokoškolský pedagóg (Antonín, *1941)
BROŽÍK český a československý sociálnodemokratický politik žurnalista a odborový pracovník účastník protinacistického odboja (Karel 1881-1942)