Výsledky vyhľadávania pre kock

ABAK stolík na hru v kocky, tiež abakus
ABAKUS stolík na hru v kocky
ALEA hra v kocky, po latinsky
ALEA kocka, po anglicky
ALEA kocka, po latinsky
ALEA kostená hracia kocka (hist.)
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
ALTAIT biely kockový nerast
ALTAIT biely kockový nerast, telurid olovnatý