Výsledky vyhľadávania pre kod slovens

BERNOLÁK slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku, rímskokatolícky kňaz (Anton, 1762-1813)
SK Slovensko (kód)
SKK kód slovenskej koruny
SVK medzinárodný kód Slovenska
SVK športový kód Slovenska
ŠTÚR slovenský politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ, novinár, kodifikátor súčasného slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (Ľudovít, 1815-1856)