Výsledky vyhľadávania pre kod st

AEROOTITÍDA poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku
AF Afganistan (kód)
AGRAFIA chorobná neschopnosť písať, spôsobená poškodením mozgu bez straty inteligencie
AKUTRAUMA poškodenie sluchového ústrojenstva zvukom
ALA kód štátu Alabama
ALDRÍN druh pesticídu, používaný na hubenie škodcov
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
ANARTRIA poškodená výslovnosť
ANT kód štátu Antugua a Barbuda
APNOE krátkodobé prerušenie pravidelného dýchania, krátke zastavenie dýchania (lek.)