Výsledky vyhľadávania pre koden

AEROOTITÍDA poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku
AGRAFIA chorobná neschopnosť písať, spôsobená poškodením mozgu bez straty inteligencie
AKUTRAUMA poškodenie sluchového ústrojenstva zvukom
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
ANARTRIA poškodená výslovnosť
ANGIOPLASTIKA znovuvytvorenie poškodených ciev
ARETÁCIA zaistenie prístroja proti poškodeniu alebo nežiaducemu pohybu
CEREBROPATIA poškodenie mozgu
DAMAGE poškodenie, po anglicky
DAMAGED poškodený, po anglicky