Výsledky vyhľadávania pre koho

ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ABSOLUTÓRIUM súhlas na odchod niekoho (pren.)
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENČNÝ syndróm fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENT človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu
ABSTINUJE zdržiava sa alkoholu
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie