Výsledky vyhľadávania pre koleš

ADHÉZIA trenie medzi kolesami a vozovkou
ARBA dvojkolesový vozík v Strednej Ázii
ARSO kaukazský dvojkolesový vozík
AUTOMOBIL štvorkolesový dopravný prostriedok poháňaný motorom
BAHOR drevená časť kolesa
BAHOR drevená oblúkovitá časť kolesa
BICYKEL dvojkolesové vozidlo
BICYKEL dvojkolesový dopravný prostriedok poháňaný vlastnou silou
BIGA dvojkolesový voz ťahaný dvoma koňmi, voz s dvojzáprahom
BRIČKA ľahký nekrytý kočiar so sedadlami priamo nad kolesami