Výsledky vyhľadávania pre koled

CAROL anglická vianočná pieseň, koleda, po anglicky
EBENEZER krstné meno Scroogea, hlavný hrdina Vianočnej koledy
KOLEDOVAL chodil spievať koledy
KRAČÚN koleda, alebo tiež Hody, je staroslovanský sviatok zimného slnovratu
PASTORELA vianočná koleda