Výsledky vyhľadávania pre komárn

APÁLI slovenská prírodná rezervácia, štátna prírodná rezervácia pri Komárne
ARATÓ maďarský marxistický historik, vysokoškolský profesor, rodák z Komárna (Endre, 1921-1977)
BAJČ slovenská obec v okrese Komárno
BÁTOROVE KOSIHY slovenská obec v okrese Komárno
BODZA slovenská obec v okrese Komárno
BODZIANSKE LÚKY slovenská obec v okrese Komárno
BOKROŠ slovenská obec v okrese Komárno
BRESTOVEC slovenská obec v okrese Komárno
BÚČ slovenská obec v okrese Komárno
ČALOVEC slovenská obec v okrese Komárno