Výsledky vyhľadávania pre komor

ABYSÁLNY hlbinný, žijúci vo veľkých hĺbkach, hlbokomorský, hlbokovodný
BATYSFÉRA oceľová vodotesná tlaková guľa alebo iná komora na zostup do veľkých morských hĺbok a ich priame pozorovanie
CAMERA OBSCURA tmavá komora bez optiky, s otvorom, predchodca fotoaparátu
CELLULA bunka, komôrka (med.)
COM Komory (MPZ)
COM MPZ Komor (Komorská Islamská rep.)
COM mpz komor (komorská islamská republika)
ČKO Český komorný ochester (skr.)
DJAFFAR komorský atlét - šprintér (Hadhari, *1978)
EOK Európska obchodná komora
GODÁR slovenský hudobný skladateľ, pedagóg, autor komornej a orchestrálnej hudby (Vladimír, *1956)
HADÁL najhlbšia časť dna oceánov, dno hlbokomorských priekop
HEMOCEFALUS výron krvi v mozgových komorách
INJEKTOR zariadenie na počiatočné urýchľovanie častíc pred ich preniknutím do vákuovej komory hlavného urýchľovača
JUROVSKÝ slovenský hudobný skladateľ, autor baletov, spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby, pôvodným menom Weiss-Nägel (Šimon, 1912-1963)
KAMERA komora, fotografický alebo televízny snímací prístroj
KAMRLÍK kutica, komôrka (hovor.)
KINETOGRAF Edisonova filmová komora z roku 1891, v ktorej použil 35mm film
KITERA komôrka, kutica (nár.)
KM Komory (kód)
KMF kód komorskej meny
KOBKA tmavá klenutá cela, komôrka
KOMORA miestnosť, uzavretý priestor, dutina, profesné združenie, napr. lekárska komora, časť zákonodárneho orgánu (dolná a horná komora parlamentu), v baníctve rozľahlý banský priestor, vo vodohospodárstve stavba na splavnej rieke slúžiaca na prepravu lodí cez s
KOMORNÝ vzťahujúci sa ku komore, jemný, intímny, vycibrený, v hudbe označenie pre malý počet nástrojov (komorný orchester, komorná skladba)
KOMÔRKA malá komora