Výsledky vyhľadávania pre komor

ABYSÁLNY hlbinný, žijúci vo veľkých hĺbkach, hlbokomorský, hlbokovodný
BATYSFÉRA oceľová vodotesná tlaková guľa alebo iná komora na zostup do veľkých morských hĺbok a ich priame pozorovanie
CAMERA OBSCURA tmavá komora bez optiky, s otvorom, predchodca fotoaparátu
CELLULA bunka, komôrka (med.)
COM Komory (MPZ)
COM MPZ Komor (Komorská Islamská rep.)
COM mpz komor (komorská islamská republika)
ČKO Český komorný ochester (skr.)
DJAFFAR komorský atlét - šprintér (Hadhari, *1978)
EOK Európska obchodná komora